کلینیک جراحی بینی سه رخ

تلفیق دانش پزشکی، هنر و تکنولوژی

کلینیک فوق تخصصی جراحی های زیبایی ســــــــــه رُخ

رایگان مشاوره شو

 

برای مشاوره رایگان لطفا فرم هوشمند زیر را با دقت تکمیل نمایید
اختاري شكل أنفك
What kind of nose is yours?
Do you have a history of broken nose?
What is your goal of rhinoplasty:
How do you want your nose shape to be operated?
Have you ever had a nose job?
Select your Gender
How would you like us to contact you?

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.