کلینیک جراحی بینی سه رخ

تلفیق دانش پزشکی، هنر و تکنولوژی

کلینیک فوق تخصصی جراحی های زیبایی ســــــــــه رُخ

رایگان مشاوره شو

 

برای مشاوره رایگان لطفا فرم هوشمند زیر را با دقت تکمیل نمایید
فرم بینی خود را انتخاب کنید
بینی شما از چه نوعی است؟
آیا سابقه شکستگی بینی دارید؟
هدف شما از جراحی بینی چیست:
می خواهید شکل بینی شما چگونه عمل شود؟
آیا تا به حال عمل بینی انجام داده اید؟
جنسیت خود را انتخاب کنید
مایلید چطور با شما ارتباط برقرار کنیم؟

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.

برخلاف تصور عمومی، درد در زمان جراحی کاشت مو بسیار ناچیز است . در روش FUT یا نواری، ممکن است بیمار در طی چند روز اول بعد از عمل درد خفیفی را احساس کند که با قرص مسکن قابل تحمل است. اما روش super FUE معمولاً هیچ دردی را حتی در شب اول بعد از عمل به همراه ندارد.استفاده از بی حسی موضعی این کار را بدون درد انجام می دهد و بیمار می تواند همان روز به خانه خود برود.